نوشته‌ها

سرویس پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی

چگونه پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی را تمیز کنیم

چگونه پمپ ماشین ظرفشویی را تمیز کنیم سرویس پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی : در بیشتر ماشین های ظرفشویی خانگی از سیستم پروانه ای تشکیل شده است . این دو پروانه در بالا و پایین ماشین قرار گرفته است ، باله بالا به باله شست شو و باله پایین به باله تخلیه م…
صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی صدای زیاد لباس شویی میتواند بر اثر عوامل متعددی به وجود امده باشد در این مقاله سعی شده خلاصه ای از این مشکل را به زبان بیان و ان را حل کند رفع عیب : 1- تراز نبودن : اولین عاملی که میتواند به عنوان رفع این ایراد یاد کرد ترا…