نوشته‌ها

سه مشکل رایج ماشین لباس شویی

حل مشکل رایج ماشین  لباسشویی: موتور ماشین لباسشویی یکی از مشکل سازترین وسایل لوازم خانگی می باشند. بعد از موتور مشکل سازترین قطعات ماشین لباس شویی عبارت اند از پمپ تخلیه ، برد اصلی و دیگ می باشد.

موتور لباسشویی یکی از اصلی ترین قطعات در تمام ماشین می باشد .اگر مشکلی برای ماشین پیش آمده این شانس رو دارید که مشکل اصلی از موتور یا با موتور ارتباط داشته باشد .به این علت که موتور قدرتی را برای عملکرد بهتر قطعات داخلی موتور فراهم میکند .این قطعات عبارت اند از دیگ ، فولی ، تسمه ، پمپ تخلیه .

اگر موتور از مدار خارج شود بیشتر قطعات ماشین به مشکل خواهند خورد و نمی توانند کار خود را انجام دهند سه تا از شایع ترین مشکلات موتور به شرح زیر است :

  1. آب تخلیه نمیشود و به حالت خشک کن نمی رود:

    این مشکل زمانی اتفاق می افتد که پمپ تخلیه نتواند آب را تخلیه کند . و در این حالت برنامه های ماشین ناقص خواهد ماند . پمپ را چک کنید و اگر مشکلی هست ، تعویض نمایید . در حالتی دیگر اگر قفل در شکسته باشد و در قفل نشده باشد ماشین کار خود را شروع نخواهد کرد در صورت لزوم قفل در را عوض کنید .

  2. آب تخلیه میشود اما روی خشک نمی رود:

    در حالت دوم اب تخلیه میشود ، اما روی حالت خشک نمی رود . این مشکل ممکن است از فولی ، تسمه ، ویا حتی خود موتور باشد در لباسشویی های جدید این ایراد ممکن است از برد اصلی باشد .

  3. لباس ها هنوز خیس هستند:

    بعد از مرحله خشک هنوز هم لباس ها خیس هستند ،در این مورد ممکن است برد اصلی یا خود موتور ه مشکل خورده باشد ،که نتواند به راحتی کار خود را انجام دهد . از مشکلات دیگر میتوان به کثیف بودن لوله های خروجی و پمپ تخلیه میباشد که نمیتواند اب را به راحتی تخلیه نماید . البته ددر لباسشویی های مختلف این مشکل متفاوت است .