لباس شویی

آبان 1, 1395
رفع 4 ایراد اساسی ماشین لباسشویی بوش

رفع ۴ ایراد اساسی ماشین لباسشویی بوش

رفع ۴ ایراد اساسی ماشین لباسشویی بوش برای رفع ۴ ایراد اساسی ماشین لباسشویی بوش به این مقاله توجه کنید. ۱- عیب : از داخل ماشین […]
آبان 1, 1395
رفع خطای TE در ماشین لباسشویی سامسونگ

رفع خطای TE در ماشین لباسشویی سامسونگ

رفع ارور TE ایا ماشین لبلاسشویی سامسونگ ارور Te میدهد ؟ اگر ماشین لباسشویی سامسونگ در کار ارور Teمیدهد ، دلیل ان مشکل در سنسوز دمای […]
آبان 7, 1395
تعویض قفل در لباسشویی (BOSH)

تعویض قفل در لباسشویی (Bosch)

تعویض قفل در لباسشویی (Bosch) در سال اخیر نمونه های مختلفی از قفل های در روی لباسشویی های بوش قرار گرفته است. بعضی از آنها به […]
آبان 7, 1395
عیب یابی موتور لباس شویی

عیب یابی موتور لباس شویی – رفع خطای ۳E

عیب یابی موتور لباس شویی عیب یابی موتور لباس شویی از قسمت های ویژه ای است که در آینده ای نزدیک مقالات بیشتری قرار داده خواهد […]