نوشته‌ها

تعویض قفل در لباسشویی

درسال اخیر نمونه های مختلفی از قفل های در روی لباسشویی های بوش قرار گرفته است
بعضی از آنها به وسیله پیچ وبعضی دیگر به وسیله پین های پلاستیکی در جایگاه خودقرار گرفته اند

درماشین های قدیمی تر شما میتوانستید با باز کردن پانل جلو ماشین این کار را به راحتی انجام دهید .

مراحل انجام کار :

 • باز کردن درب بالا درصورت نیاز
 • باز کردن درب ماشین
 • بازکردن تسمه دور لاستیک
 • جمع کردن لاستیک در به داخل برای راحتر شدن کار
 • آزاد کردن سوکت قفل از قفل
 • باز کردن پیچ قفل یا فشار دادن پین از بیرون برای آزادشدن قفل
 • و در اخر قفل را قراردهید همه را به جای اول خود برگردانید.

دربعضی مدلها ممکن است برد اصلی از کار بیفتد و مشکلاتی از این قبیل به وجود آید .
این خطاها از قبیل E01, F08, F16, F34, E61 میتواند از  قفل در باشد که نیاز به برسی دقیق تر ماشین میباشد.

 • اتصال قفل در را به برد اصلی چک کنید .
 • اتصالات قفل در را چک کنید .
 • ممکن است ایراد از سیم کشی باشد
 •  قفل در درست نصب نشده باشد.

تا آنجا که ممکن است سعی خود را بر از بین بردن خطا انجام دهید اگر موفق نشدید قفل دیگری را امتحان کنید.
شما برای اینکه قفل در درست را نصب کنید باید مدل دستگاه را کامل داشته باشید اطلاعات بیشتر درسایت زیرموجود میباشد

http://www.bosch-home.co.uk/store

bousch look door