نوشته‌ها

سرویس پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی

چگونه پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی را تمیز کنیم

چگونه پمپ ماشین ظرفشویی را تمیز کنیم سرویس پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی : در بیشتر ماشین های ظرفشویی خانگی از سیستم پروانه ای تشکیل شده است . این دو پروانه در بالا و پایین ماشین قرار گرفته است ، باله بالا به باله شست شو و باله پایین به باله تخلیه م…