نوشته‌ها

عیب یابی لباس شویی سامسونگ

عیب یابی لباس شویی - خطای 4E , 5E

عیب یابی لباس شویی سامسونگ 4E: این خطا زمانی رخ میدهد که اب به مقدار کافی وارد ماشین نشده باشد یا فشاراب از مقدار استاندارد ماشین کم باشد. رفع مشکل : بررسی لوله ها های ورودی بررسی شلنگها و لوله های ورودی اب در ماشین (ممکن است لوله ها شکسته و یا…