نوشته‌ها

عیب یابی موتور لباس شویی

عیب یابی موتور لباس شویی از قسمت های ویژه ای است که در آینده ای نزدیک مقالات بیشتری قرار داده خواهد شد.
اگر تاکو موتور وقفه کمتر از ۲ ثانیه ای داشته باشند ، ۲ ثانیه بعد موتور شروع به کار خواهد کرد. این ارور ارتباط مستقیمی به کربن (زغال) و راه انداز موتور دارد.

 • بررسی زغال (کربن) موتور
 • بررسی خازن موتور
 • بررسی موتور
 • بررسی تاکو موتور
 • بررسی اتصالات به موتور و از آنطرف به main اصلی
 • بررسی برد اصلینحوه تعویض زغال (کربن) موتور:
 • ماشین را از برق بکشید
 • موتور را باز کنید عیب یابی موتور لباس شویی
 • کربن ها را آزاد کنید

عیب یابی موتور لباس شویی

 • کربن های جدید را جای گذاری کنید

  عیب یابی موتور لباس شویی

در آخر یادآور میشویم که برای تست این نوع موتور می بایست از ولتاز ۱۲ نهایتا ۲۴ استفاده کرد . ولتاژ ۲۲۰ خساراتی را به موتور وارد خواهد کرد.