نوشته‌ها

صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی میتواند بر اثر عوامل متعددی به وجود امده باشد در این مقاله سعی شده خلاصه ای از این مشکل را به زبان بیان و ان را حل کند

رفع عیب :

۱- تراز نبودن :

اولین عاملی که میتواند به عنوان رفع این ایراد یاد کرد تراز نبودن ماشین است به این شکل که ماشین لق میزند ویا در جای خود بازی دارد که با تنظیم کردن پایه ها میتوان این مشکل را حل کرد .

۲- بلبرینگ  :

بعد از تراز نبودن ماشین دومین عامل خراب بودن بربرینگ ماشین و به سبب آن خراب بودن سه نظام در بعضی مواقع باشد. این مشکل علائمی مانند صروصدا در دور خشک و لق بود دیگ اشاره کرد

۳- عوامل دیگر :

سومین عامل میتواند از قطعاتی مانند موتور ، پمپ تخلیه و… باشد که هر کدام ممکن است بعد مدتی به مشکل بخورند .

۴- جک ها :

خراب بودن جک هایی که دیگ روی آن قرار دارد عامل آخری است که میتواند باعث بروز سر وصداشود . اگر جک ها ضربات ماشین را به درستی به زمین منتقل نکنند ماشین به لرزه اده و سروصدای زیادی تولید میکند.