نوشته‌ها

صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی

صدای زیاد لباس شویی صدای زیاد لباس شویی میتواند بر اثر عوامل متعددی به وجود امده باشد در این مقاله سعی شده خلاصه ای از این مشکل را به زبان بیان و ان را حل کندرفع عیب : 1- تراز نبودن : اولین عاملی که میتواند به عنوان رفع این ایراد یاد کرد ترا…